Databank van het beleid over en voor gezinnen in Vlaanderen

Het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van Odisee volgt het gezinsbeleid op de voet.

We maken een systematische screening van de beleidsdomeinen en -actoren die maatregelen nemen met een impact op gezinnen en gezinsrelaties. Dit resulteert in een overzicht en ordening van verschillende maatregelen. Via de databank op deze website kunt u deze maatregelen opzoeken. Deze databank bevat momenteel maatregelen van het jaar 2007 t.e.m. 2012. De databank wordt de volgende maanden verder aangevuld met maatregelen vanaf 2013.

Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin, telkens op 15 mei, kiezen we elk jaar een thema waar we dieper op ingaan. We brengen een publicatie uit, vaak gekoppeld aan een studiedag. Op deze website kunt u een link naar deze publicaties terugvinden.

We werken hiervoor telkens samen met verschillende partners. Contacteer ons gerust indien u voorstellen heeft om samen te werken.

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen