Hieronder kan u een lijst terugvinden van alle publicaties.

Bemoeien met gezinnen. Het gezinsbeleid in Vlaanderen

[01/09/2016]
"Bemoeien met gezinnen" is een inleiding tot het gezinsbeleid in Vlaanderen. Dit boek behandelt het beleid inzake gezinnen zoals overheden dat vandaag voeren. Het is een uniek overzicht van alles wat met gezinsbeleid en gezinspolitiek in Vlaanderen te maken heeft. Het behandelt verschillende actuele gezinsthema's.

Zoals het klokje thuis tikt. Samenhuizen van volwassen kinderen met hun ouders

[15/05/2016]
Samenhuizen met volwassen kinderen: voor veel gezinnen is dit - al dan niet tijdelijk - een realiteit. Sommige kinderen blijven in Hotel Mama wonen, anderen komen als boemerangkinderen tijdelijk inwonen na een scheiding. Mensen van middelbare leeftijd kiezen er soms voor te gaan samenwonen met hun bejaarde ouders of hun volwassen kinderen die een beperking hebben, om voor hen te zorgen. Dit boek maakt een analyse van verschillende vormen van samenhuizen en uitdagingen die ermee gepaard gaan.

De sleutel past niet meer op elke deur. Dynamische gezinnen en flexibel wonen

[15/05/2015]
Gezinnen zijn vandaag dynamisch, flexibel en divers, en dus stellen ze nieuwe eisen op vlak van wonen. In dit boek krijg je analyses, visies en suggesties voor een actueler woon- en gezinsbeleid.

Mozaïek en dynamiek van het lokaal gezinsbeleid in Vlaanderen. Successen, spanningsvelden en knelpunten

[15/05/2014]
Een ruime bevraging bij gemeenten in Vlaanderen gaf inzicht in successen en knelpunten van het lokaal gezinsbeleid. Op welke wijze doet het Vlaams gezinsbeleid beroep op lokale besturen? Wat is gezinsbeleid voor lokale besturen? Waar zijn lokale besturen in het kader van gezinsbeleid mee bezig?

Gezinsbeleid in 2012. De rol van het gezin, de buurt en de burger in de Huizen van het Kind

[15/05/2013]
Naast een overzicht van gezinsgerichte maatregelen in Vlaams, federaal en Europees beleid, gaat deze publicatie in op de ontwikkelingen in de preventieve gezinsondersteuning.

Gezinsbeleid in 2006-2011. Van het gezin naar ouderschap als hoeksteen van de samenleving?

[15/05/2013]
Onze analyse van het Vlaamse gezinsbeleid tussen 2006 en 2011 toont dat het beleid vooral de klemtoon legt op de ondersteuning van ouders in hun rol van opvoeders. De relationele ondersteuning van gezinnen krijgt vooral aandacht wanneer het niet meer goed gaat. We houden dan ook een pleidooi voor meer relationele ondersteuning van gezinnen in de verschillende transitiemomenten van het leven.

Gezinsbeleid in 2010. Van gewoon samen tot samenwonend en opnieuw samen

[15/05/2013]

Gezinsbeleid in 2009. Kinderopvang op een scharniermoment

[31/08/2016]

Gezinsbeleid in 2008. Opvoedingsondersteuning op de agenda geplaatst

[15/05/2013]

Gezinnen in opmars? Gezinsbeleid in Vlaanderen 2006-2007

[15/05/2013]

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen