Voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Eind juni 2012 stemt de Vlaamse regering in met de goedkeuring van het verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Dit verdrag werd op 7 april 2011 aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. In België moeten zowel de federale overheid als de Gemeenschappen en Gewesten met het verdrag instemmen vooraleer een ratificatie mogelijk is.

Wat? 
Het verdrag bevat bindende normen om geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te bestraffen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Conventie ter preventie en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen