Verlenging subsidieregeling en modulair kader crisisjeugdhulp

Sinds 2009 zijn de netwerken crisisjeugdhulp in heel Vlaanderen operationeel.  In 2010 krijgen de hulpprogramma’s bijkomende middelen en wordt een regelgevend kader voorzien voor crisishulp in voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na een evaluatie blijkt dat het aanbod in de voorzieningen van het VAPH niet stelselmatig werd uitgebreid. In 2012 wordt de looptijd van de subsidieregeling verlengd en wordt een modulair kader voor de diensten bepaald.

Wat? 
Hulpverleners, politie, parket, huisarts of andere dienstverleners kunnen 24u/24u beroep doen op crisisjeugdhulp. De hulp is kortdurend en bestaat uit diagnostiek, begeleiding, behandeling, bemiddeling, training, verblijf of dagopvang.
Voor wie? 
Minderjarigen in een acute noodsituatie komen in aanmerking voor aanmelding. De hulp wordt bekeken binnen de context van de minderjarige. In 2011 werden 3.000 minderjarigen aangemeld in de crisisjeugdhulp.
Organisatie? 
De subsidieregeling voor de organisatie van crisisjeugdhulp wordt verlengd tot eind 2013.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2012 tot verlenging van de uitwerking van de bepalingen over de subsidiëring van crisisjeugdhulp in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieningen voor personen met een handicap (B.S. 20.2.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeugdhulp, wat betreft de modulering (B.S. 10.12.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen