Verhoging moederschaps- en adoptie-uitkering zelfstandigen

Vanaf 1 juli 2012 worden de bedragen van de moederschaps- en adoptie-uitkering voor zelfstandigen verhoogd. De aanpassing kadert binnen de omzetting van een Europese richtlijn uit 2010 die bepaalt dat een zwangerschapsuitkering ten minste gelijk moet zijn aan de uitkering die zelfstandigen zouden ontvangen in geval van arbeidsonderbreking door ziekte, of aan het gemiddelde inkomensverlies in een vergelijkbare periode of aan een andere gezinsgerelateerde uitkering in het nationaal recht.

Wat? 
De moederschapsuitkering geldt voor een rustperiode van 8 weken, maar de gerechtigde mag zelf kiezen om de periode te beperken tot 6 of 7 weken. De adoptie-uitkering geldt voor een periode van 6 weken als het adoptiekind jonger is dan 3 jaar en een periode van 4 weken als het kind tussen 3 en 8 jaar oud is. Vanaf 1 juli 2012 stijgen de uitkeringen van 398,71 naar 431,86 euro per week.
Voor wie? 
Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten hebben recht op de uitkering wanneer ze aangesloten zijn bij een ziekteverzekering. Tijdens het verlof moeten de zelfstandigen de beroepsactiviteit stopzetten.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 20 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten (B.S. 10.7.2012)

Koninklijk besluit van 20 juni 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen (B.S. 10.7.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen