Vereenvoudiging adoptie tweede kind

De wetgever beslist om de adoptieprocedure voor een tweede kind te vereenvoudigen door het afschaffen van het volgen van de voorbereidingsprocedure. De kandidaat-adoptant heeft de voorbereiding immers al gevolgd, is geschikt bevonden om te adopteren en heeft ervaring met het opvoeden van een adoptiekind.

Wat? 
De voorbereiding is niet meer verplicht bij een tweede adoptie.
Voor wie? 
Dat geldt voor de adoptant die de voorbereiding al heeft gevolgd bij een eerdere adoptie en van wie de geschiktheid om te adopteren door de jeugdrechtbank is erkend.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 20 juni 2012 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke en interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen (B.S. 10.8.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen