Uniforme tarieven Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

In de loop van 2013 zullen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) uniforme tarieven hanteren voor niet-medische consultaties.

Wat? 
De eerste consultatie na doorverwijzing of urgentiezorg is gratis. Een consultatie bij een psycholoog of maatschappelijk werker in een CGG zal 11 euro kosten. De prijs kan verdubbelen als het gesprek langer dan een uur duurt. In het kader van gezins-, ouder- of relatietherapie wordt onafhankelijk van het aantal deelnemende patiënten slechts eenmaal de persoonlijke bijdrage aangerekend. Sommige groepen hoeven geen bijdrage te betalen, anderen genieten een lager tarief van 4 euro per uur.
Voor wie? 
Het lager tarief geldt onder andere voor patiënten ten laste van hun ouders of voogd en die omwille van problemen in de relatie met hun ouders of voogd en zonder hun of diens medeweten een CGG bezoeken.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2012 betreffende de bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg (B.S. 8.11.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen