Uitwisseling over opvoedingsondersteuning

Expoo, het expertisecentrum opvoedingsondersteuning, is verantwoordelijk voor het uitwisselen van expertise en ervaringen over opvoedingsondersteuning.

Wat? 
Het vijfde Vlaams Congres Opvoedingsondersteuning stond in het teken van de maatschappelijke ontwikkelingen die een invloed hebben op opvoedingsondersteuning. Expoo ontwikkelde i.s.m. enkele partners de webcursus ‘wegwijs in opvoedingsondersteuning’. De webcursus gaat in op wat opvoedingsondersteuning is, wat de belangrijkste uitgangspunten zijn en de organisatie. Op een OOcamp werd gediscussieerd over de definitie, inhoud en wat de belangrijkste punten zijn in een beleid over opvoedingsondersteuning. Een bijscholing gaat in op vaak voorkomende opvoedingsvragen van ouders met pubers. Een methodiekontwikkelingskring beschrijft en onderbouwt de methodiek van ervaringsgericht groepswerk.
Voor wie? 
Alle initiatieven zijn gericht naar professionelen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen