Uitbreiding kinderopvang baby’s en peuters

In 2012 breidt de Vlaamse regering de kinderopvang voor baby’s en peuters opnieuw uit. 

Wat? 
Bij de zelfstandige kinderdagverblijven en zelfstandige onthaalouders is deze uitbreiding goed voor 816 bijkomende inkomensgerelateerde opvangplaatsen. Bij de erkende kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders is het mogelijk om minimaal 215 plaatsen bij te creëren.
Voor wie? 
De uitbreiding van de zelfstandige plaatsen is voorbehouden aan 21 zorgregio’s met een groot aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar en een laag aantal inkomensgerelateerde plaatsen. Bij de verdeling van de uitbreiding van erkende en gesubsidieerde opvangplaatsen wordt rekening gehouden met het percentage kinderen dat leeft in een kansarm gezin, met een voorafname voor de steden Antwerpen, Brussel en Gent.
Organisatie? 
Met het budget worden zelfstandige kinderdagverblijven ook beter financieel ondersteund. Kinderdagverblijven kunnen steun krijgen voor 50 opvangplaatsen. Dit was tot nu toe beperkt tot 28 plaatsen.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De Vlaamse Regering voorziet bijna 3,85 miljoen euro voor de uitbreiding en bijna 1 miljoen euro voor de extra financiële ondersteuning van de zelfstandige kinderopvang. De uitbreiding van de erkende en gesubsidieerde opvang bedraagt 2,2 miljoen euro.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2012 tot wijziging van artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2009 houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen

Beslissingskader voor de uitbreiding kinderopvang 2012

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen