Uitbreiding gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp

Het aantal subsidiabele uren gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp wordt in 2012 opnieuw uitgebreid. Daarnaast komt ook ruimte vrij door een wijziging in de programmatie. Een andere maatregel uit 2012 betreft de versterking van de rol van de diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg bij de realisatie van inclusieve ondersteuningsplannen voor personen met een handicap.

Wat? 
Gezinszorg heeft een aanbod van persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, schoonmaakhulp, algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding. Logistieke hulp biedt hulp bij het schoonmaken van het huis en bij karweitjes. Het aantal subsidiabele uren gezinszorg, aanvullende thuiszorg en logistieke hulp wordt in 2012 uitgebreid met 43.904 uren.
Voor wie? 
Personen waarvan de draagkracht niet voldoende is om de lasten op het gebied van persoonsverzorging en huishoudelijke taken te dragen kunnen beroep doen op het aanbod.
Organisatie? 
De programmatiecijfers voor diensten voor gezinszorg en aanvullende thuishulp worden bepaald op basis van het aantal personen boven een bepaalde leeftijd in de gemeente en provincie. Het nieuwe besluit legt vast dat maximaal twee diensten voor logistieke hulp per gemeente kunnen worden erkend. Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg kunnen vanaf 2013 tijdelijk extra middelen toegekend krijgen als ze mee instappen in een ondersteuningsplan voor een persoon met een handicap.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2012 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de programmatie van aanvullende thuiszorg en logistieke hulp (B.S. 16.7.2012)

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren gezinszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2012 (B.S. 15.1.2013)

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2012 tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2012 (B.S. 22.1.2013)

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (B.S. 18.1.2013)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen