Uitbreiding dagverzorgingscentra

De pilootprojecten ‘collectieve autonome dagopvang’ worden in regelgeving verankerd. Daartoe voorziet de Vlaamse regering een uitbreiding van de mogelijkheden tot het oprichten van dagverzorgingscentra. De ambitie van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is dat er één dagverzorgingscentrum per gemeente komt.

Wat? 
Dagverzorgingscentra garanderen verzorging en ouderen kunnen er overdag terecht om met andere gasten dagelijkse activiteiten uit te voeren. De verzorging gebeurt door verzorgenden uit de diensten voor gezinszorg. In een kleinschalig initiatief kunnen vier tot tien ouderen terecht.
Voor wie? 
De centra kunnen ervoor zorgen dat zorgbehoevende ouderen langer thuis kunnen wonen en kunnen een verlichting zijn voor de taken van mantelzorgers.
Organisatie? 
De huidige dagverzorgingscentra zijn verbonden aan een woonzorgcentrum en worden gecofinancierd door het RIZIV en Vlaanderen. Vanaf eind 2012 kunnen ook erkende diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, eventueel in samenwerking met andere partners, een dagverzorgingscentrum uitbaten. De Vlaamse overheid voorziet erkenningsnormen en financiering.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de maximale subsidiabele oppervlakte voor de dagverzorgingscentra betreft, en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de dagverzorgingscentra betreft (B.S. 14.11.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen