Uitbreiding Centra voor Ontwikkelingsstoornissen

Na een uitbreiding in 2011, wordt de capaciteit van de Centra voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) in 2012 opnieuw uitgebreid.

Wat? 
In 2012 wordt de capaciteit van de COS met 300 onderzoeken uitgebreid tot 4.882 onderzoeken. De centra willen zo vroeg mogelijk een ontwikkelingsstoornis opsporen en diagnosticeren. Ze verwijzen door naar gepaste hulpverlening.
Voor wie? 
Centra voor Ontwikkelingsstoornissen stellen een diagnose bij jonge kinderen met een vermoeden van ontwikkelingsstoornissen of autisme.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De COS krijgen een vergoeding per capaciteitseenheid van 775,5 euro.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende de wijziging van artikel 6 en 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 tot regeling van de erkenning en de subsidiƫring van de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S. 17.11.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen