Tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld

De wet van 15 mei 2012 voert de mogelijkheid van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld in.

Wat? 
De procureur des Konings kan een tijdelijk huisverbod van maximaal tien dagen bevelen. De uithuisgeplaatste moet de verblijfplaats verlaten, mag de verblijfplaats niet meer betreden en geen contact meer opnemen met de bewoners.
Voor wie? 
Het huisverbod kan opgelegd worden aan meerderjarigen die een onmiddellijk en ernstig gevaar vormen voor hun medebewoners. De feiten en omstandigheden werden vastgesteld door de politie.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld (B.S. 1.10.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen