Terugbetaling kunstmatige inseminatie

Sinds 1 oktober 2008 worden de kosten van de inseminatie volledig door de ziekteverzekering terugbetaald.   De labokosten voor in-vitrofertilisatie en ICSI werden al door het ziekenfonds terugbetaald.

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2009 een forfaitaire tegemoetkoming ingevoerd voor geneesmiddelen in de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen.

Wat? 
Bij kunstmatige inseminatie wordt het zaad van een partner of van een donor via een technische ingreep in de baarmoeder van de vrouw gebracht. Om een terugbetaling te kunnen genieten, moet de behandeling van het sperma worden uitgevoerd door een geneesheer-specialist in de klinische biologie of door een gynaecoloog die over een labo beschikt. De eigenlijke inseminatie moet worden uitgevoerd door een gynaecoloog die verbonden is of aangesloten bij een ziekenhuis. Het bedrag van het forfait voor geneesmiddelen verschilt naargelang het gaat om de kosten van IVF, van eiceldonatie of van andere vruchtbaarheidsbehandelingen.
Voor wie? 
Voor personen met vruchtbaarheidsstoornissen moeten de maatregelen de behandeling beter financieel haalbaar maken.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 6 oktober 2008 houdende invoering van een forfaitaire tegemoetkoming voor de behandeling van vruchtbaarheidsstoornissen bij vrouwen (B.S. 14.10.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen