Technologische vooruitgang met Flanders’ Care

De Vlaamse regering zet in het kader van ‘Vlaanderen in actie’ in op medisch-technologische vooruitgang in de zorgsector. Met demonstratieprojecten Flanders’ care wil men innovatie stimuleren.

Wat? 
De demonstratieprojecten moeten een vooruitgang voor de kwaliteit van de zorg betekenen. De zorg moet effectief, efficiënt, patiëntgericht, toegankelijk, tijdig, veilig en continu zijn. Negen demonstratieprojecten werden in 2012 goedgekeurd, waaronder een interactief eZorg-Communicatieplatform dat moet zorgen voor meer inzicht in het persoonlijk zorgdossier en meer mogelijkheden voor gegevensdeling bij thuiszorg-cliënten. Een ander project wil de beeldcommunicatie en internetgebruik via een tabletcomputer stimuleren, om hulpbehoevenden te laten communiceren met familie, vrienden en thuisverzorgers. Er werden ook twee projecten goedgekeurd die gericht zijn naar kinderen en jongeren: een computerspel voor kinderen met ADHD om vaardigheden die belangrijk zijn in het dagelijks functioneren aan te leren en een manier om via internet gegevensdeling tussen arts, ouders en een kind of jongere met diabetes te vergemakkelijken.
Voor wie? 
De oproepen in 2012 richtten zich naar de doelgroepen ouderen, personen met dementie en personen met een beperking. Het eZorg-communicatieplatform moet de inspraak en het welzijn van thuiszorgcliënten en hun mantelzorgers verhogen. Het project over beeldcommunicatie is gericht naar hulpbehoevende ouderen, personen met een beperking en chronisch zieken. Twee andere projecten zijn gericht naar kinderen tussen 8 en 12 jaar met ADHD en kinderen en adolescenten met type 1-diabetes.
Organisatie? 
Projecten kunnen ingediend worden door samenwerkingsverbanden tussen een zorgactor en een onderneming of door zorgactoren die innoveren op sociaal-maatschappelijk vlak.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Wanneer wordt samengewerkt met een onderneming, kan een project 200.000 euro aan subsidies van de Vlaamse overheid ontvangen. Projecten door zorgactoren komen in aanmerking voor een maximale subsidiëring van 100.000 euro.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen