Talenbeleid in Onderwijsdecreet

In de conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’ van 2011 werd bepaald hoe de Vlaamse regering de ontwikkeling van kinderen en jongeren op taalgebied wil stimuleren. Het Onderwijsdecreet XXII geeft een aanzet voor het onderwijs en richt een nieuwe vzw op om een talenbeleid in het onderwijs te ondersteunen. 

Wat? 
De vzw moet expertise ontwikkelen en vorming geven op het vlak van onderwijs in een meertalige context. O.a. het omgaan met thuistalen en het betrekken van niet-Nederlandstalige ouders bij het schoolgebeuren moet aandacht krijgen.
Voor wie? 
Scholen uit het basis- en het secundair onderwijs die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Gemeenschap zullen worden ondersteund.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 21 december 2012 betreffende het onderwijs XXII (B.S. 19.2.2013)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen