Staten-Generaal Jeugdhulp

Op 18 juni 2012 organiseerde het Agentschap Jongerenwelzijn op vraag van minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen een Staten-Generaal voor de Jeugdhulp. Vier voorbereidende themagroepen en vier bijhorende ronde tafels, overleg met jongeren en jongvolwassenen met jeugdhulpervaring en schriftelijke reacties uit het werkveld resulteerden in aanbevelingen over de doelstellingen van de jeugdhulp in 2020. Over deze tekst werd het advies gevraagd van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en Jongerenwelzijn, de Vlaamse onderwijsraad, de jeugdmagistratuur, het algemeen welzijnswerk, de geestelijke gezondheidszorg, de Gezinsbond en Roppov (Regionaal OverlegPlatform Participatie Oost-Vlaanderen). 

Wat? 
De aanbevelingen gaan uit van een aantal principes: er moet één transparante jeugdhulp op maat komen, de jeugdhulp moet empowerend zijn met het kind en de jongere als actor en coproducent, en verschillende actoren in de samenleving moeten kinderen en jongeren volwaardig laten participeren in de maatschappij. Alle actoren in de jeugdhulp moeten zich een krachtgerichte houding eigen maken.
Voor wie? 
Het visiedocument werd op 18 juni 2012 overhandigd aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen. De minister belooft acties op te zetten zodat de visie kan gerealiseerd worden in 2020.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Staten-Generaal Jeugdhulp 18 juni 2012: Met de kracht van de jeugd! (www.jongerenwelzijn.be)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen