Sensibilisering vaders en werkgevers over combinatie arbeid en gezin

Minister van Werk Monica De Coninck en de staatssecretaris voor Gezinnen Philippe Courard lanceren op 19 november 2012 een plan om mannelijke werknemers te sensibiliseren over een betere verzoening tussen werk en gezinsleven. Het plan is een reactie op de bevinding dat vooral vrouwelijke werknemers een beroep doen op maatregelen zoals ouderschapsverlof. Mannen ondervinden drempels omwille van het stereotype beeld in de samenleving van de vrouw in de rol als moeder en de vader die voorziet in levensonderhoud, de financiële situatie of de rolverdeling in het gezin en de cultuur op de werkvloer.

Wat? 
Het sensibiliseringsplan wil mannelijke werknemers informeren over hun recht op ouderschapsmaatregelen, het wil mannen stimuleren om meer in het ouderschap te investeren en bedrijven helpen om meer rekening te houden met het vaderschap. Op 19 november werd een colloquium georganiseerd dat gericht is naar bedrijven. In 2013 zal een gids voor werkgevers uitgebracht worden en er zal een mediacampagne worden gelanceerd.
Voor wie? 
Het plan is gericht naar mannelijke werknemers en naar bedrijven.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen