Projecten in de bijzondere jeugdzorg

Wat? 
In 2010 starten vijf projecten (één per provincie) die voorzieningen in de bijzondere jeugdbijstand ondersteunen in de uitbouw van expertise over verslavingsproblematiek en het uitstippelen van een drugbeleid. Zoals voorzien, lopen de projecten af in 2012.
Voor wie? 
Begeleiding van jongeren en hun gezin loopt immers nog vaak vast op druggerelateerde problemen.
Organisatie? 
De projecten zijn een samenwerking tussen de voorzieningen bijzondere jeugdzorg, de centra voor geestelijke gezondheidszorg en andere drughulpverlening.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Elk project krijgt een subsidie van 80.000 euro per jaar.
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen