Projecten in de bijzondere jeugdzorg

Wat? 
Pedagogische projecten gaan uit van ervaringsleren. Jongeren doen er ervaringen op en moeten zo tot zelfinzicht komen. Het project is kortdurend en is op maat van de jongere en zijn gezin uitgewerkt.
Voor wie? 
De doelgroep bestaat uit adolescenten tussen 12 en 18 jaar die wantrouwig staan ten opzichte van hulpverlening en reeds verschillende vormen van begeleiding hebben doorlopen.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De pedagogische projecten krijgen in 2012 een subsidie van meer dan 1 miljoen euro. Vanaf 2013 worden ze opgenomen in het experimenteel modulair kader.
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen