Project integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning

In 2011 lanceerden de ministers van Werk en Sociale Economie; Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Armoedebestrijding en Onderwijs een gezamenlijke oproep ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’. Elf projecten ontvangen een subsidie. 

Wat? 
Doelstelling is om peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. De goedgekeurde projecten bieden individuele gezinsondersteuning, groepswerk, ontmoeting, vorming en/of speelfaciliteiten aan.
Voor wie? 
Doelstelling is om peuters tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs, ouders te versterken in hun ouderrol en hen op weg te helpen naar activering. De goedgekeurde projecten bieden individuele gezinsondersteuning, groepswerk, ontmoeting, vorming en/of speelfaciliteiten aan.
Organisatie? 
De subsidie wordt toegekend voor de opstart of de uitbreiding van een initiatief in de lokale diensteneconomie.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Het beleidsdomein Werk en Sociale Economie financiert de tewerkstelling en omkadering van doelgroepwerknemers in de lokale diensteneconomie. De andere beleidsdomeinen financieren de organisaties in de preventieve gezinsondersteuning en voorzien elk 200.000 euro.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan verschillende initiatieven voor het uitvoeren van een project betreffende ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’ 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen