Preventiecoaches geestelijke gezondheid

Het project dat preventiecoaches aanstelde om een geestelijk gezondheidsbeleid binnen scholen te implementeren, ging van start in het schooljaar 2009-2010.  Na deze pilootfase wordt beslist het project aan te passen en te verlengen tot eind 2013.

Wat? 
De coaches moeten ervoor zorgen dat scholen een aanbod hebben op verschillende sporen: vorming aan leerkrachten en ouders, bevorderen van sociale en andere vaardigheden bij jongeren, detectie van jongeren met een verhoogd risico op geestelijke gezondheidsproblemen en interventie bij leerlingen met vroege symptomen.
Voor wie? 
In de vorige fase van het project moesten preventiecoaches samenwerken met het schoolteam, het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en eventueel ouder-, leerkracht- en leerlingvertegenwoordigers. Nu is het de bedoeling dat de preventiecoaches de CLB’s gaan coachen, zodat zij op hun beurt een beleid kunnen uitwerken voor de geestelijke gezondheid van alle leerlingen.
Organisatie? 
De middelen zijn goed voor de aanstelling van 5,5 voltijdse preventiecoaches. De coaches zijn verbonden aan de LOGO’s en werken nauw samen met de centra voor leerlingenbegeleiding.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Een subsidie van 500.000 euro wordt verdeeld onder de zes projecthouders.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen