Pilootregio Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen werd gekozen als pilootregio voor de vervroegde opstart van de intersectorale toegangspoort. Regio Limburg zal een mentorrol opnemen.

Wat? 
De intersectorale toegangspoort en de gemandateerde voorzieningen zullen worden opgestart in Oost-Vlaanderen.
Voor wie? 
Oost-Vlaanderen en Limburg hadden beiden gekandideerd voor de rol als pilootregio. Oost-Vlaanderen werd gekozen omwille van het stedelijk karakter van de provincie, de aanwezigheid van diverse en onderscheiden problemen en probleemjongeren en de complexe structuur van de regio. Limburg krijgt een mentorrol om de gerealiseerde voortgang in deze regio een rol te geven in de ontwikkelingen in de pilootfase.
Organisatie? 
Oorspronkelijk was de start op 1 januari 2013 voorzien. Dit werd ondertussen uitgesteld tot 16 september 2013.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Keuze pilootregio project Intersectorale Toegangspoort (Brief ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet aan de administrateur-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin)

Pilootregio integrale jeugdhulp (Brief administrateur-generaal van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de voorzitter van de regionale stuurgroep Oost-Vlaanderen, 13.9.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen