Partner van werkloos gezinshoofd mag meer verdienen

Vanaf 1 juli 2008 mag een werkloos gezinshoofd meer verdienen zonder dat dit een invloed heeft op de werkloosheidsuitkering.  De maatregel moet vermijden dat de partners van werkzoekenden een job zouden weigeren omdat hun partner anders het statuut van gezinshoofd zou kunnen verliezen.

Wat? 
In de berekening van de werkloosheidsuitkering speelt de gezinstoestand een rol. De inkomsten van de partner worden in rekening gebracht bij de werkloosheidsuitkering.
Voor wie? 
Werkzoekenden met een partner die beperkte inkomsten heeft, worden beschouwd als een samenwonende met gezinslast. De partner moet werknemer zijn en mag nu tot 600 euro verdienen in plaats van het vroegere bedrag van 414,44 euro.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De federale regering heeft in 2008 een totaal budget vrijgemaakt van 18 miljoen euro voor alle maatregelen die de werkloosheidsvallen moeten bestrijden.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

De werkzoekende moet de beroepsinkomsten van de partner zelf aangeven aan de uitbetalingsinstelling.

Ministerieel besluit van 26 juni 2008 tot wijziging van de artikelen 60 en 75ter van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering (B.S. 1.7.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen