Ondersteuning kwetsbare jongvolwassenen met een handicap

Een besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 wil de ondersteuning van jongvolwassenen met een handicap garanderen, ongeacht de gangbare leeftijdsgrenzen in de voorziening waar ze verblijven.

Wat? 
Het besluit regelt een afwijking van de leeftijdsgrenzen van meerderjarigenvoorzieningen, zodat ze minderjarigen met een handicap vanaf de leeftijd van 16 jaar kunnen opnemen. Jongvolwassenen die in een minderjarigenvoorziening of een observatiecentrum verblijven kunnen verder ondersteund worden tot de leeftijd van 25 jaar. Zo veel als mogelijk wordt in dit geval ingezet op de versterking van het netwerk van de jongvolwassene d.m.v. mobiele ondersteuning of de doorstroom naar een andere voorziening.
Voor wie? 
Jongvolwassenen worden in dit besluit gedefinieerd als personen tussen 16 en 25 jaar. Het besluit is van toepassing op jongvolwassenen die ondersteuning krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 houdende vaststelling van maatregelen ter ondersteuning van kwetsbare jongvolwassenen met een handicap (B.S. 12.10.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen