Omzetting richtlijn uitzendarbeid

De Europese Richtlijn 2008/104/EG bevat verschillende bepalingen over de bescherming van uitzendkrachten. De meeste bepalingen zijn reeds geregeld in het Belgische recht, maar drie elementen uit de richtlijn moesten nog worden omgezet.

Wat? 
Eén van die drie bepalingen is de garantie dat de regels die op de werkvloer gelden op het vlak van de bestrijding van discriminatie, de gelijke behandeling van man en vrouw, de moederschapsbescherming en de bescherming van zogende moeders ook in acht moeten worden genomen voor uitzendkrachten.
Voor wie? 
De regels moeten een betere bescherming van uitzendkrachten garanderen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 9 juli 2012 tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid (B.S. 26.7.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen