Nieuwe ruimtelijke concepten voor zorg

Op 18 juli 2012 lanceren Vlaams minister van Welzijn Vandeurzen en Vlaams Bouwmeester Swinnen een oproep voor initiatiefnemers in de ouderen- en thuiszorg met een vernieuwende visie op zorgconcepten en hun architecturale en ruimtelijke vertaling. In maart 2013 worden vijf pilootprojecten geselecteerd.

Wat? 
Vijf pilootprojecten die grensverleggend zijn met het oog op toekomstige woonzorgmodellen worden goedgekeurd. De doelstelling is dat zorgverlening een volwaardige plaats krijgt in de samenleving en in de ruimtelijke omgeving. Extramuralisering, community care, empowerment en vraagsturing spelen een rol. Eén van de goedgekeurde projecten situeert zich in Groot-Bijgaarden waar men een intergenerationeel woonproject wil opstarten. Er worden diensten ter beschikking gesteld van de bewoners en van zorgbehoevenden in de buurt, waardoor het langer thuis wonen wordt gestimuleerd. Ook andere goedgekeurde projecten maken een verbinding tussen wonen, zorg, publieke functies en de buurt.
Voor wie? 
De projecten zijn gericht naar ouderen, zorgbehoevenden en maken een verbinding met jongeren of met de buurt.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Voor de studiekosten wordt 10.000 tot 25.000 euro voorzien. Aan de pilootprojecten wordt prioriteit verleend inzake programmatie, vergunning en de toekenning van VIPA-middelen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Reglement voor de uitwerking van pilootprojecten zorg (16.12.2012)

www.pilootprojectenzorg.be

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen