Nieuwe nationaliteitswet

De nieuwe nationaliteitswet wordt op 25 oktober 2012 in de Kamer goedgekeurd. De nieuwe wet vervangt de zogenaamde ‘snel-Belg-wet’ van 2000. De procedure om de Belgische nationaliteit te verwerven vereenvoudigt en verstrengt. Er zijn nog vier mogelijkheden om Belg te worden, in plaats van twaalf in de vorige regelgeving.

Wat? 
Er geldt een korte procedure, een lange procedure, een bijzondere procedure voor minderjarigen en de naturalisatie. Wanneer er sprake is van een schijnhuwelijk wordt de Belgische nationaliteit vervallen verklaard.
Voor wie? 
De korte procedure is mogelijk voor meerderjarigen die vijf jaar ononderbroken in België verblijven, één van de drie landstalen spreken, een bewijs leveren van maatschappelijke integratie en van economische participatie. Wie gehuwd is met een Belg of de ouder is van een Belgisch minderjarig kind hoeft niet aan de voorwaarde van economische participatie te voldoen. Minderjarigen verwerven de Belgische nationaliteit bij de geboorte als één van de ouders Belg is. Ze kunnen ook Belg worden wanneer ze op het ogenblik van de aanvraag van de ouders in België verblijven en de ouders daadwerkelijk de Belgische nationaliteit verwerven.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (B.S. 14.12.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen