Nieuwe minimumduur voor verlof voor zwaar ziek kind

Werknemers die hun arbeidsprestaties volledig onderbreken om bijstand of verzorging te geven aan een zwaar ziek minderjarig kind dat gehospitaliseerd is, kunnen vanaf 1 november 2012 afwijken van de minimumduur van het verlof van 1 maand.

Wat? 
Werknemers kunnen een arbeidsonderbreking aanvragen voor de duur van één week, aansluitend verlengbaar met één week. Het verlof moet opgenomen worden tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind. De werknemer kan een onderbrekingsuitkering aanvragen bij de RVA en geniet van ontslagbescherming.
Voor wie? 
De mogelijkheid staat open voor werknemers die ouder zijn van een zwaar ziek minderjarig kind en ermee samenwonen of werknemers die instaan voor de dagelijkse opvoeding van het kind en ermee samenwonen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (B.S. 22.10.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen