Leeftijdstoeslag in plaats van schoolpremie

Bij het begin van het schooljaar ontvangen ouders met schoolgaande kinderen een jaarlijkse bijslag (schoolpremie) bovenop de kinderbijslag.  Aanvankelijk was deze premie uitsluitend bedoeld voor ouders met kinderen in het basis- en secundair onderwijs. Nieuw dit jaar is dat ze ook wordt uitgereikt aan gezinnen met kinderen van 18 tot 24 jaar.   Vanaf 2009 krijgen kinderen tot 5 jaar de toeslag in augustus.  De tussenkomst heet dan ook niet langer ‘schoolpremie’, maar ‘jaarlijkse leeftijdstoeslag’.  

Wat? 
In 2008 zijn de bedragen vastgelegd op 53,06 euro voor 6-11-jarigen, 74,29 euro voor 12-17-jarigen en 25 euro voor jongeren van 18 tot 24 jaar. Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 wordt een verhoging van de premie voor de oudste categorie voorzien tot respectievelijk 50, 75 en 100 euro. De federale regering heeft bij de begrotingsgesprekken voor 2009 beslist de verdubbeling van 2010 al in 2009 in te voeren. In augustus 2009 krijgen kinderen tot 5 jaar een premie van 25 euro.
Voor wie? 
Zo krijgen alle ouders van kinderen die recht hebben op kinderbijslag een jaarlijkse leeftijdstoeslag.
Wat kost het en wie betaalt het? 
In 2008 kost de maatregel 10 miljoen euro, in 2009 zal ze 60 miljoen euro kosten.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Programmawet van 8 juni 2008 (B.S. 16.6.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen