Kinderen met een handicap allemaal gelijk

Sinds 1 mei 2003 is een nieuwe reglementering van kracht voor het berekenen van de verhoogde kinderbijslag voor kinderen met een handicap, geboren na 1993.  Kinderen geboren voor 1993 vielen nog onder het oude systeem, gebaseerd op de graad van zelfredzaamheid.  Vanaf 1 mei 2009 worden beide stelsels geharmoniseerd.    

Wat? 
In het nieuwe systeem varieert de toeslag voor kinderen met een aandoening van 73,14 tot 487,60 euro.
Voor wie? 
De verhoogde kinderbijslag wordt toegekend aan kinderen met een aandoening; er wordt niet langer gesproken van kinderen met een handicap.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Bij het beoordelen van de ernst van de aandoening wordt ook rekening gehouden met de gevolgen van de handicap voor het gezin.  Het puntensysteem is gedetailleerder dan het oude.

Programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen