Kinderbijslag voor zelfstandigen

De federale overheid zet stappen om de kinderbijslag voor zelfstandigen en werknemers gelijk te trekken.  Het recht op kinderbijslag geldt immers voor elk kind.  

Wat? 
Op 1 april 2008 heeft het eerste kind van zelfstandigen recht op 71,20 euro maandelijkse kinderbijslag in plaats van 61,20 euro, vanaf 1 januari 2009 wordt dat 78 euro. Kinderen van 0 tot 5 jaar krijgen vanaf 2009 een leeftijdstoeslag van 25 euro en de toeslag voor kinderen tussen 18 en 24 jaar stijgt van 25 tot 50 euro.
Voor wie? 
Zo’n 100.000 kinderen hebben ouders in een zelfstandig statuut.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Vanaf 1 juli 2008 wordt de kinderbijslag onvoorwaardelijk uitgekeerd, ook als de zelfstandige ouders hun sociale bijdrage niet betaald hebben. 

Koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot verhoging van de kinderbijslag van eerste rang in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (B.S. 27.5.2008)

Koninklijk besluit van 23 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de  zelfstandigen, met het oog op de verhoging van de kinderbijslag ten gunste van het eerste kind (B.S. 8.1.2009)

Koninklijk besluit van 8 juni 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, met het oog op het uitvoeren van een jaarlijkse bijslag (B.S. 25.6.2008)

Koninklijk besluit van 24 juli 2008 tot aanvulling van artikel 36, §3, van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen (B.S. 8.8.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen