Kinderbijslag voor studenten en werkzoekenden

Vanaf het academiejaar 2007-2008 is de procedure voor kinderbijslag vereenvoudigd voor studenten die verder studeren aan onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschap. Voortaan is enkel nog een verklaring van de ouders vereist. Ook voor studenten die zonder beurs verder studeren in een land buiten de EER of een land waarmee België geen bilaterale overeenkomsten heeft, wordt de administratieve procedure versoepeld. Zij moeten niet langer een afwijking vragen aan de minister van Sociale Zaken. 

Vanaf juli 2007 kan een kind dat niet langer leerplichtig is, dat zijn studies, leertijd of opleiding stopzette en zich inschreef als werkzoekende, kinderbijslag blijven ontvangen tijdens de wachttijd als werkzoekende, ook indien de studies niet voltooid zijn. 

Wettelijke basis/ Meer informatie 

MO 599 van 16 juli 2007

Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (BS 10.09.2007).

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen