Kinderbijslag voor kinderen met een handicap in een instelling

Kinderbijslag voor gehandicapte kinderen die rechtstreeks aan de instelling waar ze verblijven uitbetaald wordt, mag sinds het aanslagjaar 2007 wel als een uitgave voor kinderoppas beschouwd worden en dus fiscaal ingebracht. 

Wat? 
Voor een kind ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) dat in een aangepast internaat wordt opgenomen, wordt twee derde van de kinderbijslag rechtstreeks aan de voorziening uitbetaald. Die kosten werden eerder, in tegenstelling tot andere kinderopvang, niet voor fiscale aftrek in aanmerking genomen door de Federale Overheidsdienst Financiën.
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen