Kinderbijslag voor kinderen met een aandoening

In januari 2007 breidde een koninklijk besluit de nieuwe evaluatiemethode betreffende de toeslagen bij de kinderbijslag voor kinderen met een aandoening, die in 2003 was ingevoerd voor kinderen geboren na 1 januari 1996, uit tot kinderen geboren na 31 december 1992. Voordien dienden kinderen minstens 66 procent geestelijk of lichamelijk ongeschikt verklaard te worden om recht te geven op verhoogde kinderbijslag.

Wat? 
In het nieuwe evaluatiesysteem wordt rekening gehouden met de gevolgen van de aandoening op basis van drie pijlers: de gevolgen voor het kind betreffende zijn lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid; de gevolgen voor het kind betreffende zijn graad van activiteit en participatie; de gevolgen voor de familiale omgeving van het kind. De drie pijlers worden geƫvalueerd in punten. De verhoging van de kinderbijslag wordt dan bepaald op basis van het aantal behaalde punten.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot wijziging van de artikelen 56 septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56 septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002.

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen