Kinderbijslag voor eenoudergezinnen

Vanaf 1 mei 2007 ontvangen eenoudergezinnen met een bescheiden inkomen een maandelijkse toeslag op de gewone kinderbijslag. 

Wat? 
De toeslag bedraagt 20 euro in het stelsel van werknemers, 17,41 euro in het stelsel van gezinsbijslag voor zelfstandigen en 15,65 euro voor eenoudergezinnen die gewaarborgde gezinsbijslag of een kinderbijslagtoeslag voor werklozen, arbeidsongeschikten of gepensioneerden ontvangen.
Voor wie? 
Om recht te hebben op deze toeslag mag de bijslagtrekkende niet met een echtgenoot of partner samenwonen en geen beroeps- en/of vervangingsinkomens ontvangen die een grens van 1740.15 euro overschrijden.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Programmawet (1) van 27 april 2007 (B.S. 08.05.2007).

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot invoering van een aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (B.S. 18.06.2007).

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen