Kinderbijslag in de regeling voor zelfstandigen

Om de kloof tussen de regeling voor werknemers en deze voor zelfstandigen wat meer te dichten, wordt de kinderbijslag voor zelfstandigen vanaf 1 april 2007 verhoogd.

Wat? 
De kinderbijslag voor het eerste kind van zelfstandigen verhoogt met twintig euro per maand.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot verhoging van de kinderbijslag van het eerste kind in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen (B.S. 29.03.2007).

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen