Jongerenpact 2020

Op 26 juni 2012 ondertekenen minister-president van de Vlaamse Regering Kris Peeters, minister van Jeugd Pascal Smet, jongeren van de Living Library, de voorzitters van de Vlaamse Jeugdraad en de Vlaamse Scholierenkoepel en een aantal stakeholders het Jongerenpact 2020. De inhoud van het pact is bepaald door tien thema’s die bij een voorafgaande jongerenbevraging naar boven waren gekomen en door de uitwerking van die thema’s op een YouTop waar tachtig jongeren en tachtig stakeholders en politieke vertegenwoordigers aan deelnamen.

Wat? 
Het Jongerenpact bevat tien engagementen met concrete acties die tegen 2020 uitgevoerd moeten zijn. Politiek en participatie, veiligheid, milieu en duurzaamheid, verdraagzaamheid, onderwijs, werk, mobiliteit, gezondheid, armoede en wonen zijn de thema’s die worden aangepakt. Zo moet bv. tegen 2020 in elke gemeente een begeleider of coach aanwezig zijn die gezinnen in armoede actief opspoort, begeleidt en doorstuurt naar de juiste instanties.
Voor wie? 
De Vlaamse Regering ondertekent het pact en verbindt zich daarmee aan een aantal engagementen op zijn bevoegdheidsdomeinen. Jongeren- en andere organisaties nemen eveneens een aantal engagementen op.
Wettelijke basis/ Meer informatie 
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen