Gezinsbijslag in overeenstemming met werkloosheidsreglementering

Op 1 januari 2012 wordt de wachttijd in de werkloosheidsreglementering vervangen door de beroepsinschakelingstijd. Dat maakt dat de reglementering in de kinderbijslag moet aangepast worden aan deze nieuwe regeling.

Wat? 
De beroepsinschakelingstijd bedraagt 310 dagen (12 maanden). Dat is een verlenging ten opzichte van de vroegere wachttijd, die naargelang de situatie 270 of 180 dagen omvatte. Naar analogie van deze verlengde beroepsinschakelingstijd, kunnen jongeren voor 310 dagen kinderbijslag ontvangen.
Voor wie? 
Het recht geldt voor jongeren onder de leeftijd van 25 jaar die net zijn afgestudeerd of gestopt met studeren en zich onmiddellijk hebben ingeschreven als werkzoekende. De jongeren mogen niet meer verdienen dan 520 euro bruto per maand.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5, van de samengeordende weten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 25 februari 1994 tot bepaling van de toekenningsvoorwaarden van de gezinsbijslag in hoofde van werklozen (B.S. 26.4.2012)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen