Federaal plan gendermainstreaming

Op 12 januari 2007 heeft Belgiƫ een wet aangenomen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen door de genderdimensie te integreren in de Belgische federale beleidsstructuren. In alle stappen van politieke processen en in alle bevoegheidsdomeinen moet rekening worden gehouden met de genderdimensie. Het federaal plan gendermainstreaming wordt op 6 juli 2012 door de ministerraad goedgekeurd.

Wat? 
Veertig beleidsaspecten zullen de genderdimensie integreren. Onder andere het sensibiliseren van eenoudergezinnen over de energieprijs, de bestrijding van schijnhuwelijken en schijnsamenwoningen, de strijd tegen fraude inzake gezinssamenstelling, de verzoening tussen beroeps- en gezinsleven en de bestrijding van geweld tegen vrouwen zijn domeinen waarin men de positieve of negatieve invloeden van het beleid op vrouwen en mannen zal meten.
Voor wie? 
De acties zijn erop gericht de gelijkheid van vrouwen en mannen te bevorderen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Wet van 12 januari 2007 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen (B.S. 13.2.2007)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen