Federaal plan armoedebestrijding

Het tweede Federaal Plan Armoedebestrijding wordt op 14 september 2012 door de ministerraad goedgekeurd. Het vorige plan dateert van 2008. Van dit eerste plan werd 44% van de maatregelen gerealiseerd.

Wat? 
Het Federaal Plan Armoedebestrijding bestaat uit 6 strategische doelstellingen, 33 operationele doelstellingen en 118 actiepunten. Het terugdringen van de armoede bij kinderen is de tweede strategische doelstelling. Kinderen moeten bijvoorbeeld de kans krijgen om op te groeien in gezinnen met toegang tot toereikende middelen en gezinnen moeten toegang hebben tot diensten met specifieke aandacht voor de eerste levensjaren.
Voor wie? 
Extra aandacht gaat naar de inclusie van personen die ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn. In het algemeen is het plan gericht naar personen die uitgesloten zijn van verschillende aspecten in het individuele en collectieve bestaan.
Organisatie? 
De staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding co├Ârdineert het plan. De andere leden van de federale regering engageren zich om maatregelen te treffen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Federaal plan armoedebestrijding 2012 (www.mi-is.be)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen