Erkenning dagcentra voor palliatieve verzorging

Vanaf 1 januari 2013 worden de erkende dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging structureel verankerd in het Woonzorgdecreet. 

Wat? 
Een dagcentrum voor palliatieve verzorging biedt overdag opvang en verzorging aan palliatieve personen. Het biedt aangepaste en gespecialiseerde zorg die thuis moeilijk te verlenen is en activiteiten. Bedoeling is een onnodige ziekenhuisopname te vermijden en de belasting van mantelzorgers te verminderen.
Voor wie? 
De dienstverlening is bedoeld voor mensen met een levensbedreigende aandoening en kan mantelzorgers ontlasten.
Organisatie? 
Er worden vijf centra door de Vlaamse Regering erkend.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De dagcentra met een gemiddelde bezettingsgraad van minimaal tien gebruikers komen in aanmerking voor een subsidiebedrag van 35.000 euro per jaar. Deze subsidie wordt verminderd als de gemiddelde bezettingsgraad lager ligt.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, wat betreft de toevoeging van een bijlage XV (B.S. 16.11.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen