Engagement onderwijs jongeren in gemeenschapsinstelling

Op 7 februari 2012 ondertekenen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen en Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Smet een engagementsverklaring om het onderwijsaanbod voor jongeren in een gemeenschapsinstelling of gesloten federaal centrum te versterken.

Wat? 
Jongeren in voorzieningen moeten onderwijs met een gegarandeerde kwaliteit kunnen volgen. Scholen en instellingen zullen het onderwijstraject van de leerling beter opvolgen en schoolloopbaan ondersteunen. Ouders worden geresponsabiliseerd in het onderwijstraject.
Voor wie? 
De engagementsverklaring is van toepassing op jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling of een federaal gesloten centrum.
Organisatie? 
De beide ministers, de inrichters van de scholen en de CLB’s en de afdeling gemeenschapsinstellingen voor bijzondere jeugdbijstand nemen de engagementen op.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De ministers engageren zich om elk één VTE leerlingenbegeleider te voorzien in de gemeenschapsinstellingen en gesloten federale centra. Binnen elk beleidsdomein zal ook één VTE de samenwerking tussen welzijn en onderwijs opvolgen.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Engagementsverklaring tussen de minister bevoegd voor onderwijs, de minister bevoegd voor welzijn, de inrichters van de scholen en de CLB’s en het Agentschap Jongerenwelzijn/afdeling gemeenschapsinstellingen betreffende de onderlinge samenwerking met het oog op het optimaliseren van het onderwijsaanbod van de jongeren

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen