Engagement bescherming seksuele integriteit van minderjarigen

Op 29 februari 2012 sluiten de ministers van Welzijn, Sport, Onderwijs en Jeugd een engagementsverklaring af met hun sectoren ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige. Sensoa en Child Focus bieden ondersteuning via het ‘Raamwerk Seksualiteit en Beleid’.

Wat? 
De jeugdorganisaties verbinden zich ertoe om een positieve en veilige leeromgeving te bieden waarin kinderen en jongeren op seksueel en relationeel gebied kunnen experimenteren, zich kunnen uiten en zich kunnen ontwikkelen. De organisaties engageren zich om doeltreffend en adequaat te reageren bij (vermoedens van) een incident rond seksueel misbruik en geweld. Het onderwijs zal onder meer inzetten op het aanleren van relationele vaardigheden en het bestrijden van seksueel misbruik en geweld. Het beleidsdomein Welzijn zet zich in om ondersteunende en sensibiliserende initiatieven te nemen. Jeugdhulp en kinderopvang worden ondersteund in het voeren van een proactief beleid dat werkt aan een positieve beeldvorming rond seksualiteit en een reactief beleid door o.a. vorming over het herkennen van signalen die kunnen wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag. In de sportsector zal o.a. gewerkt worden aan een gezamenlijke visie op het beschermen van de seksuele integriteit en het onderste
Voor wie? 
Organisaties uit de betrokken sectoren en de ministers ondertekenen de engagementsverklaring.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdsector

Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in het onderwijs

Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang

Engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de sportsector

Raamwerk Seksualiteit en Beleid. Kwaliteit, preventie en reactie in jouw organisatie (februari 2012).

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen