Eerste stap naar recht op kinderbijslag in de grondwet

De bevoegdheid van de gezinsbijslagen wordt overgedragen van de federale overheid naar de Gemeenschappen. Het regeerakkoord bepaalt dat nog voor de overdracht het recht op kinderbijslag in de Grondwet zal worden ingeschreven. De normale procedure voor herziening van de Grondwet bepaalt dat het parlement de grondwetsartikelen voor herziening vatbaar moet verklaren, waarna de beide Kamers worden ontbonden en er federale verkiezingen plaatsvinden. Na afsluiting van het regeerakkoord bleek dat de artikelen niet voor herziening vatbaar waren verklaard.

Wat? 
Om aan dit probleem te verhelpen, wordt een overgangsbepaling toegevoegd aan het artikel 195 van de Grondwet. Hierdoor worden tijdelijk een aantal artikelen voor herziening vatbaar verklaard, waaronder het artikel 23 om het recht op kinderbijslag te waarborgen.
Organisatie? 
Het gaat om een tijdelijke maatregel: de wijziging is slechts mogelijk tijdens de lopende legislatuur.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Herziening van artikel 195 van de Grondwet van 29 maart 2012 (B.S. 6.4.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen