Eenvoudigere aanvraag vakantieopvang

In de zomervakantie is de vraag naar opvang groot. Een nieuw besluit versoepelt de regels om vakantieopvang waarvan de kosten fiscaal aftrekbaar zijn te organiseren. De regels gaan in vanaf 1 mei 2012.

Wat? 
Vakantieopvang wordt tussen 6u en 20u georganiseerd tijdens de schoolvakantie. De opvang moet voldoen aan voorwaarden m.b.t. infrastructuur, gezondheid en veiligheid, omgang met kinderen en gezinnen, personeel, management en samenwerking.
Voor wie? 
De opvang is gericht naar kleuters en lagere schoolkinderen.
Organisatie? 
In het verleden moesten organiserende besturen een lange en zware procedure tot het verkrijgen van een attest van toezicht of een erkenning doorlopen. Nu wordt het mogelijk voor kinderopvangvoorzieningen of lokale diensten om via een eenvoudige en snelle procedure vakantieopvang op een nieuwe locatie in te richten.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Een attest van toezicht geeft geen recht op subsidies.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 2012 houdende de voorwaarden voor een attest van toezicht van Kind en Gezin voor vakantieopvang van kleuters en lagere schoolkinderen (B.S. 29.5.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen