Een meer flexibel moederschaps- en vaderschapsverlof

De federale overheid regelt een flexibeler moeder- en vaderschapsverlof.  Moeders kunnen vanaf 1 april 2009 op het einde van het moederschapsverlof kiezen om het werk geleidelijk aan te hervatten.  Vaders krijgen meer tijd om de tien dagen vaderschapsverlof op te nemen: dit kan ook nog op het einde van het moederschapsverlof.

Wat? 
In België hebben vrouwen recht op een moederschapsverlof van vijftien weken. Daarvan zijn zes weken voorzien voor prenataal verlof, waarvan één week verplicht, en negen weken voor verplicht postnataal verlof. Het postnataal verlof kan verlengd worden met de weken die niet opgenomen werden in het prenataal verlof. Vanaf 1 april 2009 mogen moeders daarvan twee weken omzetten in verlofdagen. Vaders kunnen vanaf dan hun tien dagen vaderschapsverlof opnemen in de vier maanden in plaats van in één maand na de geboorte.
Voor wie? 
De maatregel geldt voor jonge werkende of werkloze moeders en jonge werkende vaders. Zelfstandigen vallen onder een andere regeling.
Wat kost het en wie betaalt het? 
De maatregel is budgettair neutraal.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Programmawet van 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen