Dienstencheques

In de loop van 2008 worden de dienstencheques duurder, maar kunnen gebruikers er wel meer aankopen: 750 per jaar.  Voor een aantal gebruikers ligt de limiet zelfs op 2000 dienstencheques per jaar.  In de begrotingsgesprekken voor het jaar 2009 wordt de prijs van de dienstencheque opnieuw verhoogd.

Wat? 
Gebruikers kunnen de dienstencheque aanwenden voor hulp in het huishouden. Vanaf 1 mei 2008 kost een dienstencheque niet langer 6,70 euro, maar 7 euro. Vanaf 1 januari 2009 verhoogt de prijs van de dienstencheque opnieuw van 7 euro naar 7,5 euro. Na fiscale aftrek kost de dienstencheque voor de gebruiker dan nog 5,25 euro. Ook de PWA-cheques worden duurder: de minimumprijs wordt 5,95 euro i.p.v. 4,95 euro. Vanaf 1 juni 2008 kunnen gebruikers jaarlijks maximaal 750 dienstencheques aankopen. Vroeger waren dat er 500. Voor een aantal gebruikersgroepen wordt hier een uitzondering op gemaakt en ligt de limiet op 2000 dienstencheques per jaar.
Voor wie? 
Iedereen kan jaarlijks 750 dienstencheques aankopen. Personen met een handicap of ouders van minderjarige kinderen met een handicap als dusdanig erkend door het VAPH, bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten en alleenstaande ouders met één of meer kinderen ten laste krijgen de kans om 2000 cheques per jaar aan te kopen. Op de federale ministerraad van 22 juli 2008 worden deze voorwaarden veranderd zodat meer personen met een handicap kunnen genieten van de maatregel. De definitie van persoon met een handicap beperkt zich nu niet enkel tot de personen als dusdanig erkend door het VAPH, maar breidt zich uit naar personen die erkend zijn door de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid en (ouders van) kinderen die genieten van een verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap of ernstige ziekte.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 28 april 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (B.S. 30.4.2008)

Koninklijk besluit van 28 september 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (B.S. 30.9.2008)

Koninklijk besluit van 11 december 2008 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (B.S. 22.12.2008)

 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen