Dienstencheque wordt duurder

Vanaf 1 januari 2013 wordt de dienstencheque duurder.

Wat? 
Met het systeem van dienstencheques kunnen gezinnen een werknemer betalen die poetst, wast, strijkt, kookt of boodschappen doet. Met één dienstencheque kan één gewerkt uur betaald worden aan de werkkracht. De prijs van de dienstencheque stijgt in 2013 van 7,50 naar 8,50 euro voor de eerste 400 aangeschafte cheques per jaar en 9,50 euro voor de volgend aangeschafte cheques. De cheques komen in aanmerking voor een belastingaftrek van 30%.
Voor wie? 
Elk gezin kan maximaal 1.000 dienstencheques per jaar bestellen. Mindervalide personen, minderjarigen met een handicap, bejaarden die een tegemoetkoming voor bejaarden genieten en eenoudergezinnen kunnen maximaal 2.000 dienstencheques per jaar bestellen en dit aan de prijs van 8,50 euro per cheque.
Organisatie? 
60% van de nieuwe dienstencheques jobs moeten gaan naar uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of personen die een leefloon ontvangen.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Een dienstenchequeonderneming ontvangt 21,72 euro per cheque: het bedrag van de aankoopprijs van de cheque en een tegemoetkoming van de overheid. In 2011 heeft de federale overheid 1,4 miljard euro uitgegeven aan het systeem van dienstencheques.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Koninklijk besluit van 20 december 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques (B.S. 31.12.2012)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen