Decreet Vlaamse sociale bescherming

Het decreet houdende de Vlaamse sociale bescherming wordt op 4 juli 2012 aangenomen door het Vlaams parlement.

Met de Vlaamse sociale bescherming wil de Vlaamse regering een beleid voeren “dat gericht is op de verhoging van de zelfredzaamheid en de kansen van de gebruikers om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en op steun aan gezinnen met kinderen met het oog op maximale ontplooiingskansen voor de kinderen”.

Het Vlaams regeerakkoord voorziet de volgende onderdelen die men tijdens deze legislatuur wil uitvoeren: een consolidatie van de zorgverzekering, een premie voor jonge kinderen, een maximumfactuur in de thuiszorg, een begrenzing van de kosten voor de residentiële zorg en een Vlaamse hospitalisatieverzekering.

Men werkt daarbij in twee stappen. De eerste stap is het decreet dat in juli 2012 werd goedgekeurd en een maximumfactuur in de thuiszorg, een premie voor jonge kinderen en het behoud van de zorgverzekering regelt.

De uitvoering van het decreet wordt wel uitgesteld: de middelen voor nieuw beleid worden in de begroting van 2013 ‘on hold’ gezet.

Organisatie? 
Het Vlaams Zorgfonds wordt omgevormd tot het Agentschap voor Vlaamse sociale bescherming. Personen die aangesloten zijn bij een zorgkas betalen jaarlijks een bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming. Een digitaal platform is noodzakelijk om gegevens elektronisch en via webdiensten door te sturen en op te laden.
Wat kost het en wie betaalt het? 
Voor de ICT-investeringen wordt een budget van 2,6 miljoen euro voorzien.
Wettelijke basis/ Meer informatie 

Decreet van 13 juli 2012 houdende de Vlaamse sociale bescherming (B.S. 23.8.2012)

Verklaring van de Vlaamse Regering van 24 september 2012 betreffende de algemeen maatschappelijke situatie en betreffende de krachtlijnen van de begroting 2013

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 houdende de voorwaarden en de uitbetaling van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming (B.S. 25.1.2013)

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen